Komsol AB > Controll Topseal

Controll Topseal

Topseal skapar ett effektivt hydrofobiskt fuktskydd för fasader, tegel och takpannor. Skyddet är långtidsverkande, diffusionsöppet och håller borta alger och mossa.

Topseal är en vattenavvisande (hydrofobisk) impregnering som skyddar vertikala ytor som tegelfasader och putsfasader mot fuktinträngning och fuktskador. Topseal har även utmärkta egenskaper för att skydda takpannor mot vittring, frost, alger och mossa. Topseal ger också ett bra skydd mot nedbrytande UV-strålning. Silikaterna i Topseal har också en återstärkande effekt och binder upp betongdamm.

Topseal tränger djupt in i kapillärer, mikrosprickor och porer utan att bilda en tät film eller mörka ner underlaget. För bästa resultat skall underlaget vara sprickfritt, rengjort och relativt torrt.

Läs mer om Controll Topseal på företagets hemsida

Komsol AB
Hemsida: www.komsol.com

Komsol AB

Komsol AB är specialiserade på betongimpregnering (Innerseal) och hydrofobering (Topseal) för fuktskydd och vattentätning av konstruktioner i betong, tegel och puts. Vi säljer material och utför även behandlingar av fasader, garage, golv, källare, tak, balkonger, bassänger, industrigolv mfl. Fuktskydd, vattentätning, dammbindning, membranhärdare, kloridskydd, armeringsskydd, återstärkning och förstärkning (>30%) av betongytor är några av de egenskaper betongimpregnering ger.