Bg Byggros AB > Dränering, fukt och linjeavvattning

Dränering, fukt och linjeavvattning

BG Byggros AB är leverantör av produkter för dränering, fukt och linjeavvattning

- Avvattningsrännor
- BG Grundmursmatta
- Colbonddrain vertikaldrän
- Enkadrain dränmatta
- Isodrän dräneringsskiva
- SkamoPlus inneklimatskiva

Läs mer om Dränering, fukt och linjeavvattning på företagets hemsida

Bg Byggros AB
Hemsida: https://www.byggros.com/se

Bg Byggros AB

BG Byggros AB är leverantör av speciallösningar inom bygg- och anläggningsbranschen, fontäner, sedumtak, sedum, gabioner, erosionsskydd, erosion, marktäckning, ogräs, plantex, firestone, membraner, stenarmering, gräsarmering, ecoblock, Våra tekniska konsulenter bistår kunden genom hela projektförloppet och hjälper till att skapa säkra lösningar.

Vi marknadsför produkter inom grundstabilisering för väg- och anläggning, gabioner och stödmurar, park- och landskap, gröna tak, dagvattenhantering, fontäner och dammar, ridbanor m.m.