Åslunds El AB > El-, Data- och Teleinstallation

El-, Data- och Teleinstallation

Behöver du hjälp av en erfaren elektriker i Stockholmsområdet som sätter kvalitet och kompetens främst? Åslunds El AB erbjuder allt inom elinstallation och elservice.

Kontakta Åslunds El AB för mer information eller besök företagets hemsida!Läs mer om El-, Data- och Teleinstallation på företagets hemsida

Åslunds El AB
Hemsida: https://www.åslundsel.se

Åslunds El AB

Åslunds El AB med huvudsäte i Knivsta utför det mesta inom elinstallationer i Uppsala och Stockholms norrort. Åslunds arbetsgrupp är stor nog för att inneha en bred kompetens men samtidigt flexibla för att kunna utföra uppdragen smidigt och effektivt. Det gäller både entreprenader och servicearbeten av alla dess slag. Företaget har ett brett kontaktnät med leverantörer inom passage, fiber, brand mm vilket gör att Åslunds El AB kan lämna en helhet gentemot sina kunder.

Åslunds El AB arbetar i huvudsak med större entreprenader samtidigt som företaget gärna tar sig an efterlevnadsmarknaden och uppdrag från den privata sektorn. Företagets erfarenhet av större och mer omfattande projekt är stor. Åslunds El AB har utfört nybyggnation, renoveringar och servicearbeten på ett 100-tal hotell, lägenheter, radhus, gym och industrier.

För Åslunds El AB är det inte storleken på projektet som är avgörande, utan företaget ser hela tiden till att fullfölja sina åtaganden och sätta kunder i första rummet genom Åslunds generösa garanti – alltid 5 år på material och 5 år på arbetet enligt ABT. Att använda material som är hållbart för miljön är Åslunds ambition både mot kunder och leverantörer. Detta leder till säkra och trevliga arbetsplatser. Åslunds är inte nöjd förrän du som kund är nöjd.

Kvalitetssystemet innehåller riktlinjer och hjälpmedel för kvalitetsstyrning. Kontrollprogram och resultatpärm som tillsammans skall kvalitetssäkra projektet. Omfattningen baseras på kundens önskemål enligt kontraktsförhandlingarna. Kontrollprogrammet innehåller en förteckning över de provningar och kontroller som skall göras dels före byggstart och dels under produktionsskede.

Essensen av Åslunds El AB kan sammanfattas med två ord: kvalitet & kompetens. Kontakta Åslunds El AB för mer information eller besök företagets hemsida!