Denckert Elinstallationer AB > Elinstallationer

Elinstallationer

Denckert Elinstallationer AB utför elinstallationer inom bland annat bostäder och dagvaruhandel. Vi utför även elutredningar gällande spännings- och strömkvalitét samt utvärderingar av befintliga elanläggningar.

Denckert Elinstallationer AB hjälper dig att anpassa dig till nutidens energieffektiva lösningar. Trots den teknologiska utvecklingen som har skett inom belysningsområdet är det få som har anpassat sig. Vi hjälper er att installera energieffektiva lösningar som minskar er miljöpåverkan och samtidigt sänker era kostnader för el & underhåll. Ni kan även få en förhöjd komfort gällande användandet av er anläggning.

Denckert Elinstallationer AB vet hur viktigt det är för våra kunder att elen fungerar felfritt, men förr eller senare kan det uppstå problem med elen i er fastighet. Denckert Elinstallationer jobbar med service, underhåll, felsökning och reparationer av el. Vi har tecknat ett flertal ramavtal med Stockholms bygg-, drift- och fastighetsbolag för att öka servicen i deras anläggningar. Dessa ramavtal utformas individuellt från kund till kund, för kundens specifika behov. Ett samarbete med oss ger er större möjligheter att förebygga olyckor och driftstörningar, samtidigt som vi kan säkerställa att utnyttjandet av er anläggning sker på ett optimalt sätt.

Denckert Elinstallationer AB installerar och projekterar takvärmeanläggningar med tillhörande serviceavtal. En gammal takvärmeanläggning kan vara en riktig energibov i er fastighet. Många fastigheter har idag föråldrade anläggningar som förbrukar mer el än nödvändigt. Serviceavtalen utformas efter kundens behov och önskemål. Ett vanligt upplägg på serviceavtal innefattar vår- och höstbesök, där vårbesöket konstaterar eventuella skador/fel som uppstått under vintern. Detta för att felen/skadorna ska kunna åtgärdas under sommarhalvåret. Höstbesöket kontrollerar att anläggningen fungerar felfritt inför den kommande vintern. Vi kan även erbjuda fjärrstyrd övervakning av er anläggning.

Kontakta Denckert Elinstallationer AB eller besök deras hemsida för mer information!

Läs mer om Elinstallationer på företagets hemsida

Denckert Elinstallationer AB
Hemsida: https://www.denckert.se

Denckert Elinstallationer AB

Denckert Elinstallationer AB med säte i Enskede, Stockholm, strävar kontinuerligt efter ett lösningsfokuserat samarbete nära våra kunder för att uppmärksamma just era behov. Våra tjänster baseras utifrån engagerade medarbetare, samt flera år av strävan till att utföra varje arbete så kundanpassat och högkvalitativt som möjligt. Företaget har idag omkring 35 anställda som utför diverse elrelaterade jobb i Storstockholm.

Denckert Elinstallationer AB är verksamma inom el-, tele-, larm- och datainstallationer över hela Storstockholm. Vi erbjuder tekniska helhetslösningar för elinstallationer, larm, tele och datainstallationer. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för kostnadseffektivt och hållbara lösningar. Vi är familjeföretag med lokal närvaro över hela Stockholmsområdet. Vi möter kunderna i deras behov och tar långsiktigt ansvar för vårt arbete. Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Denckert Elinstallationer AB arbetar med ständiga förbättringar och strävar efter gemensamma värderingar och arbetssätt.

Denckert Elinstallationer AB har sitt huvudkontor på Sandsborgsvägen 52 i Enskede. Vi utför arbeten inom alla våra verksamhetsområden i Stockholms Skärgård, från norr om Möja till söder om Dalarö. Vi har ett stort kontaktnät av andra yrkesgrupper och kan erbjuda samordnade totalentreprenader till företag och privatpersoner. Denckert Elinstallationer AB har även en skärgårdsfilial som utgår från Djurö/Stavsnäs. Vår skärgårdspersonal är ständigt stationerade i skärgården, och vi är i och med det flexibla att kunna utföra arbeten på kort inställelsetid.

Året var 1968 och Lennart Denckert startade upp L. Denckert Elinstallationer, då som enskild firma. 1972 blev vi Denckert El AB och var då 4 anställda. År 1999 tog Joakim Denckert över verksamheten och är sedan dess företagets VD. I början på mars 2014 köpte vi upp företaget Hvervens Elservice, och fick 4 nya duktiga montörer till vårt team. Två år senare, i april 2016, blev all personal och verksamhet överflyttad från Hvervens Elservice till Denckert Installationer.