Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB > Energideklarering av byggnader

Energideklarering av byggnader

Energideklarationer, lönsamma energisparåtgärder för alla typer av byggnader via Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB


Lagen om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985) som trädde i kraft 1 oktober 2006 och innebär att alla byggnader som byggs, säljs eller hyrs ut ska förses med en energideklaration. Byggnader för offentlig verksamhet och flerbostadshus ska vara deklarerade senast vid utgången av 2008. Övriga byggnader ska energideklareras från och med 1 januari 2009.

Energideklarationen är ett dokument som redogör för byggnadens energianvändning och energisparpotential och ska upprättas av en certifierad energiexpert.

Vi bevakar och följer utvecklingen inom lagstiftningen. Med mångårig erfarenhet av energiutredningar och energieffektiviseringar kan vi ta fram energideklarationer och identifiera lönsamma energisparåtgärder för alla typer av byggnader.

Läs mer om Energideklarering av byggnader på företagets hemsida

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB
Hemsida: http://www.aohab.se

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB är VVS-konsult och VVS-Ingenjör som arbetar med VVS-besiktningar, energiutveckling, energideklaration, OVK, brandskydd.

Företaget arbetar även med projekteringsuppdrag, utredningar, kontroller, besiktningar inom VVS-området. Kunderna finns inom både näringsliv och offentlig förvaltning och vår huvudsakliga marknad finns inom Sverige.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB, etablerad sedan 1982, är ett fristående teknikkonsultföretag inom områdena VVS- och energiteknik. Företaget har ett fyrtiotal anställda och har verksamheten centralt i Göteborg.

Vi arbetar även med brand-och riskhantering via vårt delägarskap i Fire Safety Design Gbg AB. Företaget är medlem i Föreningen Svensk Teknik & Design och Sprinklerfrämjandet.

Fria och oberoende kan vi arbeta i alla riktningar. Vi upprättar handlingar för alla förekommande entreprenadformer. Givetvis är vi kvalitets- och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001:2004. Vi är även ett ackrediterat kontrollorgan avseende energideklareringar av byggnader.