PreCendo AB > Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning

PreCendo AB i Göteborg utför entreprenadbesiktning av automatiska brandlarm, vattensprinkler och gassläckanläggningar samt utrymningslarmanläggningar.

Kontakta PreCendo vid frågor och för ytterligare information.

Läs mer om Entreprenadbesiktning på företagets hemsida

PreCendo AB
Hemsida: https://www.precendo.se

PreCendo AB

Besiktningar och konsultationer inom brandlarm, automatisk sprinkler samt andra släcksystem. Certifierade besiktningsföretag av svensk brand- och säkerhetscertifiering.

PreCendo AB har certifikat från Svensk Brand- och Säkerhets-certifiering att utföra leverans- och revisionsbesiktningar på samtliga anläggningstyper enligt SBF-regler. Företaget erbjuder förfrågningshandlingar på samtliga anläggningstyper, infordrar och granskar anbud, medverkar vid upphandling och utför installationskontroller PreCendo erbjuder brandskyddsutbildning, brandlarmbrandlarmsutbildning, sprinkler och HLR-utbildning.