Temahallen AB > Fackverk

Fackverk

Temahallen AB tillhandahåller fackverkstakstolar av stål. Temahallen är certifierat enligt gällande stålbyggnadsnorm EN1090-1. Certifiering och kontroll utförs av Nordcert.

Fackverkstakstolar kan vara fördelaktigt om det finns mycket installationer som skall hängas upp i takkonstruktionen samt om det förkommer långa spännvidder.

Vanligtvis består fackverken av UPE-profiler och förses med upplagsplåtar för infästning till pelare. Fackverken kan förses med clips för exempelvis z-balk eller trä-åsar.

Kontakta Temahallen AB eller besök deras hemsida för mer information!

Läs mer om Fackverk på företagets hemsida

Temahallen AB
Hemsida: https://www.temahallen.com/

Temahallen AB

Temahallen AB är ett dotterbolag till Malmsten AB med produktionsanläggning och huvudkontor i Vinslöv, norra Skåne. Temahallen har också ett regionkontor i Eskilstuna, Karlskoga, i Vara samt i Kalmar. Vi levererar i hela Sverige. Inom företaget finns mer än 30 års erfarenhet av tillverkning av stålstommar och försäljning av kompletta stålhallar för olika användningsområden.

Temahallen AB säljer kompletta byggsatser för byggnader med våra egentillverkade stålstommar. Övrigt material som väggar, tak, portar, dörrar och fönster m.m. köper vi in från ledande kvalitetsföretag i branschen.

Temahallen AB är ett känt varumärke i Sverige som står för lång erfarenhet inom branschen och hög kvalitet på alla ingående komponenter i våra hallar. För våra kunder innebär det att de får en byggnad som står sig väl i många år. Varumärket Temahallen är även känt inom lantbrukssektorn, genom leveranser av mer än tusen ridhallar, maskinhallar, stallbyggnader etc. under årens lopp.

Idag levererar Temahallen AB dock mestadels olika typer av industribyggnader, och enligt våra kunder upplevs vi som en kompetent, seriös och flexibel tillverkare, med korta beslutsvägar, vilket underlättar byggprocessen.