Ocab i Stockholm AB > Fastighet & industri

Fastighet & industri

I större och mindre projekt hjälper vi privata och kommersiella fastighetsägare med till exempel rivning, håltagning och sug- och spolbilstjänster.

Vi arbetar även med säkerhetsförebyggande åtgärder som brandtätning och alla typer av fogning.

Läs mer om Fastighet & industri på företagets hemsida

Ocab i Stockholm AB
Hemsida: https://www.ocab.se

Ocab i Stockholm AB

Ocab räddar värden, hjälper människor och värnar om miljön.

Ocab utför tjänster inom sanering, rengöring, avfuktning och genomför olika typer av utredningar inom byggnadsmiljö. Ocab sanerar även asbest, radon, mögel, rengör klotter och utför besiktningar. Ocab erbjuder jour dygnet runt 365 dagar om året för åtgärd av akuta skador.
Ocab är ett rikstäckande sanerings- och avfuktningsföretag som finns på ett 50-tal orter över hela landet. Våra kunder finns i hela Sverige inom försäkringsbolag, fastighetsbolag, FM-bolag, industri, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi räddar ekonomiska värden och tid vid skador orsakade av framförallt brand och vatten och erbjuder tjänster vid utredningar, underhåll och sanering av fastigheter och industri.