INBEGO AB > Fogfria golv för industri

Fogfria golv för industri

Vi på INBEGO lägger fogfria golv för ett mycket stort spann av verksamheter.


Vi lägger allt ifrån: Självutjämnande härdplastgolv - i miljöer där det krävs höga krav på hållfasthet och slitstyrka, till Golvlösningar med mjuka och flexibla golv för arbetsplatser med extra krav på ergonomi och exempelvis ljuddämpning. Här nedan kan ni läsa om våra vanligast förekommande fogfria golv. Självklart är vi flexibla vad gäller exakt utformning och design av golv. Behöver ni rådgivning angående vilket golv som uppfyller just era krav på hållbarhet och funktionalitet, på bästa sätt? I vissa fall kan ett golv med färgsandsbeläggning i en viss nyans vara önskvärt för att uppfylla satta estetiska värden, medan i ett annat fall kan den främsta egenskapen hos golvet vara att det är kemikalieresistent. Vi skräddarsyr gärna golvläggningen efter er verksamhetsspecifika behov, om så önskas. Välkommen att höra av dig till oss på INBEGO så hittar vi en lösning tillsammans!

Läs mer om Fogfria golv för industri på företagets hemsida

INBEGO AB
Hemsida: https://inbego.se/

INBEGO AB

INBEGO AB har sedan starten 1987 utvecklats till ett av Skandinaviens ledande entreprenadföretag inom området betongrenovering av p-garage m fl och fogfria golvlösningar för såväl industrin som till det publika rummet.

Företaget har specialiserat sig på fogfria golvlösningar och smarta och långsiktiga lösningar på vanliga men svåra problem inom industrin, fastighet, p-garage med mera. Vi har även kompetens inom betongrenovering, vattenskydd och betongförstärkning.

Företagets långsiktiga strategi skapar även långsiktiga kundrelationer där nöjd kund är ett honnörsbegrepp. Företagets investeringar i de effektivaste maskinerna för det så viktiga underarbetet i kombination med välutbildad personal, skapar de förutsättningar som krävs för att möta kundens krav på effektivitet, slutresultat och kostnadsbild.

Med vår specialkompetens inom betongrenovering är vi en trygg partner när ni är i behov av en ansvarstagande och komplett entreprenör.

Naturligtvis är vi såväl kvalitets- som miljöcertifierade enligt ISO 9000 respektive 14000 samt arbetsmiljöcertifierade enligt 45001.