IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige > Frågor vi driver

Frågor vi driver

IKEM arbetar för att medlemsföretagen ska vara framgångsrika och konkurrenskraftiga.

Flera faktorer bidrar till att skapa förutsättningar för en innovativ och livskraftig industri i Sverige. Därför bevakar eller driver IKEM en stor mängd frågor som har betydelse för våra medlemmars livskraft.

Läs mer om Frågor vi driver på företagets hemsida

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Hemsida: https://www.ikem.se

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Plast- & Kemiföretagen är branschorganisation för plastföretagen och kemiföretagen, Miljöfrågor, Kemiinformation, Isolering, Plastinformation, Cellplast

Plast- & Kemiföretagen företräder medlemmarna i kontakt med myndigheter, departement och politiker. Vi är remissinstans och opinionsbildare. Vi arbetar aktivt med information till medlemmar, myndigheter och utredningar. Vi ger också medlemsföretagen konkret service.

Våra medlemmar och deras produkter är viktiga för möjligheterna att uppnå hållbar utveckling och effektivare resursutnyttjande.