ViaCon AB > Geosynteter

Geosynteter

ViaCon AB är tillverkare av geosynteter. Geosynteter är ett samlingsnamn för en rad produkter som används inom väg- och anläggningsbranschen för att t.ex. förstärka mark.

Geotextilier och geonät är exempel på sådana produkter från ViaCon AB.

Ibland är den mark vi vill bygga en väg eller ett hus på för helt enkelt för instabil för att utgöra en bra grund. Därför har människan i alla tider prövat olika sätt att förstärka marken så att våra byggnadsverk kan vila på en säker grund.

Geosynteter är ett samlingsnamn för en rad produkter som används inom väg- och anläggningsbranschen för att t.ex. förstärka mark. Geotextilier och geonät är sådana produkter. De kan användas för att t.ex. armera jordkonstruktioner så att bärigheten ökar eller för att stabilisera en mycket brant jordslänt. En strandlinje eller flodbank kan skyddas från att brytas ned av vågorna.

Gabioner (stenfyllda nätkorgar) är en annan typ av produkt som också används för att förstärka eller bygga stödmurar av olika slag.

Läs mer om Geosynteter på företagets hemsida

ViaCon AB
Hemsida: www.viacon.se

ViaCon AB

ViaCon AB är din partner inom Mark, Väg och Vatten. ViaCon är en rikstäckande leverantör av Rörbroar, Vägtrummor, Geosynteter,
VA-produkter samt produkter för park & miljö. Med egen produktion och stor lagerhållning har vi förtroendet att
dagligen leverera till våra kunder över hela landet.

Vår målsättning är att fortsätta vidarutveckla våra produkter ännu mer. För att kunna göra det lyssnar vi på våra kunder och har ett tätt samarbete med leverantörer och myndigheter.

Förutom att leverera de produkter du behöver kan ViaCon bistå med projektering - dimensionering, upprättande av ritningar och andra handlingar - eller utföra hela anläggningsprojektet.


Avloppsanläggningar, Dräneringsrör, Erosionsmattor, Geomembran, Geosynteter, Geotextilier, Grundvattenskydd, Jordarmering, Markbrunnar, Markisolering, Markvegetation, Plastdräneringsrör, Plastvägtrummor, Plåtvägtrummor, repmuffar, Ytavvattning, Ytvattenrännor, Vattenväxter, Vägtrummor,