Akon Service Stockholm AB > Golvsanering Stockholm

Golvsanering Stockholm

Akon Service Stockholm AB utför golvsanering och har specialierat sig på att ta bort flytspackel.

På Rot- och ombyggnadssidan kan våra tjänster nyttjas inom följande områden:
- Borttagning av mattor, färg, beläggningar, klinker mm
- Borttagning av flytspackel, limmer inklusive ASBEST limmer mm
- Slipning av befintliga betonggolv
- Polering/renovering/slipning av stengolv ( typ Terazzo, marmor, kalksten mm )
- Vattenglas/kristallisering av befintliga/nya betonggolv
- Blästring med ett helt slutet torrblästringssystem (stålkuleblästring)

På ny-/tillbyggnadssidan kan våra tjänster nyttjas inom följande områden:

- Borttagning av gjuthud på nya golv för hårdhets och vidhäftningens skull
- Slipning av nya golv för att stärka ytan, skapa planhet och undvika flytspackling
- Kristallisering-/vattenglasbehandling av nya golv som alternativ till målning, beläggning mm

Vi slipar golven enligt HTC-metoden med Dianovas diamantbetongslipar.

Flytspackelsanering

Akon Service har specialierat sig på flytspackel. Vi har en effektiv och smidig metod för att ta bort flytspackel. Maskiner som vi använder till detta är:

*Specialbyggd robot
*Hydralfräsar

Läs mer om Golvsanering Stockholm på företagets hemsida

Akon Service Stockholm AB
Hemsida: http://www.akon.org

Akon Service Stockholm AB

Akon Service Stockholm AB arbetar bla med rivning, asbestsanering, PCB-sanering, ventilationrengöring, håltagning i Stockholm, Västerås, Eskilstuna med omnejd.

Akon Service AB bildades 1989 och 32 anställda och omsätter ca 25 miljoner kronor per år.

Företaget är medlem i Sveriges Byggindustrier, Stockholms Byggmästarförening samt Riv- och Saneringsentrepenörerna. Detta tycker vi är viktigt för oss och våra kunder.

Akon Service AB har specialiserat sig på sanering/renovering och bearbetning av gamla och nya betonggolv, samt även stengolv. Vi innehar ett riksgodkännande för asbestsanering.

Akon Service AB innehar en stor maskinpark med både stora och mindre maskiner. Det innebär att vi kan åta oss såväl stora som små jobb då vi alltid har resurser att tillgå.

Vår personal är mycket kunnig inom vårt verksamhetsområde. Ledningen bakom företaget har 25 års branschvana.

Våra arbetsområden omfattar mellersta och södra Sverige, med huvudkontor i Norrköping.

Vi är kvalitet och miljöcertifierade i BF9k.