Hålservice Syd AB > Golvslipning

Golvslipning

Hålservice Syd AB i Skåne utför golvslipning av betonggolv i Malmö, Lund, Helsingborg med omnejd. Här är det betongslipning efter borttagande av mattor.


Hålservice Syd är ett entreprenadföretag som utför betonghåltagning, väggsågning, betongslipning, rivningsarbeten, håltagning mm i Malmö, Lund och Eslöv med omgivning.

Vi har arbetat med rivning, håltagning, asbestsanering betongslipning, och golvslipning sedan mitten av 1990-talet.

Arbetsområdet är Skåne.

Läs mer om Golvslipning på företagets hemsida

Hålservice Syd AB
Hemsida: http://www.halservice.se

Hålservice Syd AB

Hålservice Syd är ett entreprenadföretag som utför betonghåltagning, väggsågning, betongslipning, rivningsarbeten, håltagning mm i Malmö, Lund och Eslöv med omgivning.

Hålservice Syd AB startades i maj år 2007 av Henrik Andersson och Robert Ölvebo.

Vi har arbetat med rivning, håltagning, asbestsanering och betong-, golvslipning sedan mitten av 1990-talet.

Arbetsområdet är Skåne.