U-Form AB > Golvvärmelister

Golvvärmelister

Golvvärmelister från U-Form AB fäster golvvärmerör på exakta c/c avstånd genom att rören snäppes fast i listens urtag. Ger möjlighet till bra arbetsställningar och snabbt montage med god kvalite.


GV12:
För 12 mm rör vid renovering där extra tunna påbyggnader av befintliga golv önskas. C/C avstånd rör 50-250 mm. Standard delning 50 mm. RSK 383 3540

GV25:
För 25 mm rör, användes framför allt för värme- och kylrör i mark eller betong. C/C avstånd rör 70-400 mm. Standard delning 100 mm och 250 mm. Standardlängd 3 m, buntad om 75 m/bunt. Delning 100mm. RSK 383 35 30

GVU17:
För 16 och 17 mm rör med 50 mm delning. Standardlängd: 2,4 m. RSK 383 35 28

GVU20:
För 20 mm rör med 50 mm delning. Standardlängd: 2,4 m. RSK 383 35 29

Listerna kan tillverkas med önskade c/c avstånd rör samt längder. Material: Polyeten med hög densitet PEHD, vilket möjliggör användning även i extrem kyla.OBS montageskenorna ovan utgör ett milömässigt bra val, att jämföra med på marknaden existerande dito i PVC.

Läs mer om Golvvärmelister på företagets hemsida

U-Form AB
Hemsida: http://www.u-form.se

U-Form AB

U-Form AB är en leverantör av bla täckbrickor, rörgenomföringar, rörstödsböjar, rörinklädnader, ursparningsformar, produkter för golvvärme, mm.

U-Form AB är specialisten på genomföring och fixering av ledningssystem i byggnader för både nyproduktion och ombyggnad.

Vår företagsidé är att ta fram och tillhandahålla nya metoder och produkter som underlättar inom byggnation och installation.
Målet är att våra metoder skall

• spara arbetstid
• ge bättre arbetsmiljö
• underlätta samarbetet på bygget
• medge utbyten av en rörinstallation samt
• förebygga skador, ex vattenskador.

Vi har en flexibel tillverkning och försöker när det är möjligt att anpassa oss efter den enskilda kundens behov.

Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram nya metoder och hjälpmedel för att underlätta installationer i byggnader alltsedan 1989.

Vi riktar oss till proffsen i bygg och installationsbranschen.

Hör av dig om du vill ha lösning på ett problem ,vi kanske kan hjälpa till.