Ruukki Sverige AB > Grundläggning

Grundläggning

Ruukki Sverige AB erbjuder ett bredd sortiment av metallbaserade produkter och tjänster för konstruktioner inom grundläggning, vägar och järnvägar samt hamnar.

Omfattningen på leveranserna varierar allt från komponenter till nyckelfärdiga helhetslösningar.

Stålpålar till byggnadskonstruktioner
Stålpålar kan användas såväl i envånings- och flervåningsbyggnader, till exempel kontorshus, industri- och småhusbyggnader, som till krävande grundpålningsprojekt. De av oss utvecklade innovativa grundläggningslösningarna ger en avsevärt snabbare byggtid för flervåningshus. Vi har utvecklat perfekta lösningar för alla grundförhållanden - från mjuk mark till rena berget. Båda grundläggningslösningarna bidrar till att avsevärt påskynda byggandet eftersom raminstallationen kan påbörjas så snart basen för stålpålegrunden eller den bergbaserade lösningen är på plats.

Stålpålar till broar och hamnar
Stålpålar kan anpassas till bro- och hamnbyggen. Kajer och pirar i Östersjöns viktigaste hamnar är grundlagda på stålrörspålar. Vårt mångsidiga urval av dimensioner och stålpåletyper gör det möjligt att välja optimala pålstorlekar och -längder för alla markförhållanden.

Stödväggskonstruktioner
Vår kompletta leverans inkluderar stålrörspålar, påltillbehör och svetsning av spontlås eller hela spontprofiler på rörpålarna. Väggarna kan även levereras med ytbeläggning. Combiväggar som är konstruerade av stålrörspålar och spontprofiler har blivit den vanligaste konstruktionslösningen för kajer, eftersom combiväggarnas flexibilitet ger goda möjligheter att optimera konstruktionens kapacitet och form.

Läs mer om Grundläggning på företagets hemsida

Ruukki Sverige AB
Hemsida: https://www.ruukki.com/swe

Ruukki Sverige AB

Ruukki Sverige AB är leverantör av bla prefabricerade sandwichpaneler, fasadbeklädnader, stålstommar och stålkonstruktioner, taktäckning i stål, metallbaserade produkter för grundläggning mm.

Ruukki är Nordens största stålkoncern som tillverkar och levererar byggmaterial i ett stort och varierat produktutbud, från stålbalkar till fasadbeklädnad och tak.

Ruukki finns över hela Sverige med säljkontor, tekniska center och produktionsanläggningar.

I byggsektorn är fokuseringen på stålbaserade byggsystem och i synnerhet på helhetslösningar. Det innefattar kompletta stomentreprenader med prefabricerade element för tak och fasad ihop med ett åtagande för projektering, tillverkning och montering. Ett helhetsansvar från början till slut. Vi tillhandahåller även ett brett sortiment av byggprodukter, som utgör basen för vår verksamhet. Inom infrastruktur erbjuder vi konkurrenskraftiga systemlösningar för grundläggning med pålar, broöverbyggnader, bullerskydd och ökad trafiksäkerhet med räckessystem.

Plåtprofiler, Byggplåtsprogram, Profiler, Takprofiler, Väggprofiler, Sinusprofiler, Fasadprofiler, Trapetsprofiler. Profilerad plåt, Byggplåt, Takplåt, Fasadplåt, Profilprogram, Aluminiumprofiler, Profilerad plåt, Aluminiumkassetter, Kassetter, Rostfriplåt, Rostfri plåt, Väggplåt, Plastglas, Ljusinsläpp, Plasttak, Slätplåt, Plåtslageriarbeten, Slätplåtsprofiler, Takpannor, Profiltopp, Plåt, Systemtak, Utanåstak, Taksystem, Takavvattningssystem, Hängrännor, Stuprännor, Rännkrokar, Hängkrokar, Taksäkerhet, Infästningsprofiler, Takskyddsprodukter, Säkerhetsutrustningar, Yttertaksprofiler, Skyddsanordningar, Arkadplåt, Tvärbockadplåt, Arkadprofiler, Profiment, Väggelement, Sandwichkonstruktion, Väggsystem, Systemväggar, Akustikplåt, Lättbalk, Takåsar, Standardbalkar, Balkar, Krönbalk, Krönbalksystem, Takavvattning, Plåttak, Glasfasader