Temahallen AB > Grundläggning

Grundläggning

Temahallen AB arbetar med plintar som är dimensionerade enligt eurocode och optimeras för just ditt projekt. Plintgrunden är mycket rationell och enkel att montera.

Prefabricerade plintar består av plintar och längsgående sockelelement. Plintarna är tillverkade av betong och är speciellt utformade för att ta upp laster från överbyggnaden. Möjlighet finns också att kombinera plintar och prefabricerade väggelement, på så sett erhålla en flexibel, gedigen och miljöanpassade lösning.

Använder man sig av en plintgrunda så kan i stort sett hela hallbyggnaden monteras innan man gjuter betonggolv. Med detta tillvägagångsätt skyddar man den ny-gjutna betongen från väder och vind.

Det kan finnas omständigheter som gör att man inte kan använda sig av en prefabricerad plintgrund. Alternativet är att man gjuter en kantförstyvad betongplatta eller platsgjutna fundament.

Kontakta Temahallen AB eller besök deras hemsida för mer information!

Läs mer om Grundläggning på företagets hemsida

Temahallen AB
Hemsida: https://www.temahallen.com/

Temahallen AB

Temahallen AB är ett dotterbolag till Malmsten AB med produktionsanläggning och huvudkontor i Vinslöv, norra Skåne. Temahallen har också ett regionkontor i Eskilstuna, Karlskoga, i Vara samt i Kalmar. Vi levererar i hela Sverige. Inom företaget finns mer än 30 års erfarenhet av tillverkning av stålstommar och försäljning av kompletta stålhallar för olika användningsområden.

Temahallen AB säljer kompletta byggsatser för byggnader med våra egentillverkade stålstommar. Övrigt material som väggar, tak, portar, dörrar och fönster m.m. köper vi in från ledande kvalitetsföretag i branschen.

Temahallen AB är ett känt varumärke i Sverige som står för lång erfarenhet inom branschen och hög kvalitet på alla ingående komponenter i våra hallar. För våra kunder innebär det att de får en byggnad som står sig väl i många år. Varumärket Temahallen är även känt inom lantbrukssektorn, genom leveranser av mer än tusen ridhallar, maskinhallar, stallbyggnader etc. under årens lopp.

Idag levererar Temahallen AB dock mestadels olika typer av industribyggnader, och enligt våra kunder upplevs vi som en kompetent, seriös och flexibel tillverkare, med korta beslutsvägar, vilket underlättar byggprocessen.