J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB > Grundläggning och VA

Grundläggning och VA

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB hjälper er från grovschaktning till färdig mark.

Vi på JE Mark är proffs på markarbeten och grundläggning – från schaktning till iordningställande av färdig mark! Vi utför nyanläggning såväl som vi byter ut gamla ledningar för vatten, avlopp, kyla och andra typer av ledningar. Vi gräver nya brunnar och kontrollerar befintliga samt installerar lösningar för dagvattenhantering.

Vi har erfarenhet av de flesta typer av utmaningar och säkrar upp marken på bästa sätt genom bland annat jordförstärkning, stödkonstruktioner och pålning.

Tillsammans med våra kunder lägger vi grunden för nya bostäder och andra utemiljöer i Stockholm med omnejd.

Kontakta JE Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB för mer information och för projekt inom mark- och anläggning!

Läs mer om Grundläggning och VA på företagets hemsida

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB
Hemsida: https://www.jemark.se

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB utgår från Vallentuna men återfinns i hela Stockholms län med omnejd för hållbara och kvalitativa projekt inom mark & anläggning. J E Mark & Anläggning AB hjälper er med finplanering av mark, trädgårdsanläggningar, lekplatser och innergårdar. Från projektering och utförande till skötsel och underhåll av er utemiljö. Därtill är de duktiga på isolering och dränering av grunder.

J E Mark & Anläggning AB har kapacitet att utföra totalentreprenader där vi tar ansvar för projektering till anläggning och skötselarbetet under garantitiden. Vi skapar hållbara helhetslösningar för en levande och attraktiv utemiljö!

J E Mark & Anläggning AB erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom mark- och anläggning. Tillsammans med våra samarbetspartners utför vi stora och kvalificerade entreprenader inom mark- och anläggningsteknik.

J E Mark & Anläggning AB utför skötseluppdrag för trivsamma och avkopplande utemiljöer – året runt. Våra erfarna och kompetenta medarbetare ger gärna förslag på förbättringar för ökad trivsel och funktionalitet.

J E Mark & Anläggningsteknik AB, eller JE Mark, som vi kallar oss – utför de flesta typer av markarbeten. Från kvalificerade anläggningsprojekt och trädgårdsanläggningar till skötsel av utemiljöer. Verksamheten startades sommaren 1998 och vår drivkraft har sedan start varit att tillgodose behovet av kvalificerade markarbeten. Vår filosofi är att få nöjda kunder som vi kan bygga långsiktiga relationer med. För oss är det självklart med ett personligt engagemang i de entreprenader vi utför.

J E Mark & Anläggningsteknik AB utför markentreprenader åt ett flertal kunder i Stockholmsregionen av varierande storlek. Från bostadsrättsföreningar, till bygg- och förvaltningsföretag och kommuner. Tillsammans med ett nätverk av samarbetspartners kan vi utföra stora och kvalificerade entreprenader inom mark- och anläggningsteknik och skapar säkra, trivsamma och hållbara utemiljöer.

Om du vill veta mer om oss eller behöver kvalificerad hjälp med markarbeten så tveka inte att kontakta JE Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB för anbud och förslag till lösningar eller kom förbi oss och ta en kaffe!