Miljörivarna i Skandinavien AB > Håltagning

Håltagning

Corvara Miljörivarna AB i Stockholm utför håltagning i samtliga byggnadsmaterial och har specialanpassad utrustning i form av sågar, slip- och fräsmaskiner och kärnhålsborrar.

Behöver du hjälp med håltagning eller rivning?

Håltagning är ett brett område som nyttjas vid både ROT-jobb och nybyggnation. De vanligaste metoderna är borrning och sågning i betong, tegel och granit. Vi erbjuder borrning och sågning i de flesta material med kostnadseffektiva metoder. Arbetet omfattar allt från små servicejobb till stora entreprenader.

Läs mer om Håltagning på företagets hemsida

Miljörivarna i Skandinavien AB
Hemsida: https://miljorivarna.se/

Miljörivarna i Skandinavien AB

Miljörivarna utför rivningsentreprenader, håltagning/sågning i betong, sten och tegel samt asbestsanering. Vi vänder oss direkt till byggherrar och till byggentreprenörer i Stockholmsområdet.

Verksamheten är främst inriktad på den invändiga rivningen och håltagningen.