H & H Sverige AB > H+H Multiplattan

H+H Multiplattan

H+H Sverige AB är leverantör av lättbetongblock. H+H Multiplattan är ett massivt lättbetongblock från H+H Sverige AB som används till både bärande och ej bärande väggar.

Den används även till att bygga inredningar såsom hyllor, köksöar, spiskåpor och inredning i badrum.
Lättbetongblocken sammanfogas med H+H tunnfogslim eller plattlim. Det är ett lim som är baserat på sulfatresistent cement och det läggs på med en tandad skopa. Fogens tjocklek är ca 2 mm. Plattan tunnputsas eller spacklas invändigt före tapetsering eller målning.

H+H multiplattan Innervägg effektiviserar byggprocessen och ger lägre kostnad.

H+H multiplattan med tjocklek 100 mm används som bas i vårt system för innerväggar. Du får en massiv innervägg med multiplattan. Monteringen är snabb och enkel och kan utföras innan ytterväggen är på plats.

Fördelar med multiplattan innervägg

  • Snabbt montage ger kortare byggtid
  • En tung och massiv innervägg
  • En oorganisk vägg som inte kan ruttna eller mögla
  • H+H multiplattan ger ett sunt och bra inomhusklimat
  • En brandsäker vägg
  • Enkelt att göra infästningar i väggen
  • Ljuddämpande
  • Läs mer om H+H Multiplattan på företagets hemsida

H & H Sverige AB
Hemsida: www.hplush.se

H & H Sverige AB

H+H Sverige AB arbetar med utveckling och försäljning av ett komplett sortiment av lättbetongprodukter. Bl a lättbetongblock och lättbetongbalkar, väggelement, takelement och bjälklagselement.

De segment vi arbetar med är H+H Bostad, H+H Hallen, Styckebyggda villor, byggsystem för andra byggnader, så som skolor, sjukhus etc, samt multiplattan interiör.

H+H Sverige AB ingår i den danska börsnoterade koncernen H+H International A/S, som har tillverkat lättbetong i över 70 år. Koncernen är i dag Nordeuropas största tillverkare av lättbetong.

Lättbetongblock, Lättbetongelement, Lättbetongprodukter, Lättbetongstomme, Lättbetongstommar, Hallbyggnader, Balkar, Byggelement, Husblock, Bjälklag, Stomme,
Stenhus, Multiplattan, Celcon.