Hålmetoder Kn AB > Håltagning, Sågning

Håltagning, Sågning

Hålmetoder utför håltagning genom sågning i granit betong tegel och asfalt, de klingstorlekar vi använder är 200-1200 mm.


De vanligaste sågjobben i bjälklag är hisschakt, ventilationsschakt, rulltrappshål och rännor i golv.

Vid håltagning i vägg är de mest förekommande arbetena dörrhål, fönsterhål och nedtagning av hela eller delar av vägg, mur.

Hålmetoder har maskiner som klarar av de flesta behov som kan uppstå i branschen.

Vår maskinpark innehåller från små handhållna maskiner, "mellansåg" till stora sågar med kunskap och erfarenhet kan håltagning utföras i de mest känsligaste miljöer.

Läs mer om Håltagning, Sågning på företagets hemsida

Hålmetoder Kn AB
Hemsida: https://www.halmetoder.se

Hålmetoder Kn AB

Hålmetoder AB arbetar med betonghåltagning, betångsågning, betongborrning, håltagning och rivningsarbeten i Stockholm.

Vi är ett företag som utför håltagning i olika material och skiftande miljöer.

Vår personal har lång yrkeserfarenhet samt yrkesbevis och är utrustade med joker matningsautomatik på borrmaskinerna

All vår personal är även utbildade inom Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens säkerhetsregler för heta arbeten.

Hålmetoder AB sysselsätter c:a 15 man med underentreprenörer på stora och små objekt.

Våra kunder är stora och mindre byggbolag, fastighetsägare privata företag och kommuner, industrier och hotell/restauranger.

Vårt geografiska arbetsområde ligger inom Stor-Stockholms regionen.