Hålmetoder Kn AB > Håltagning, Wiresågning

Håltagning, Wiresågning

Hålmetoder utför håltagning genom wiresågning. Wire-sågning är ofta ett enklare sätt att utföra svåra jobb och lämpar sig väl i grövre betongkonstruktioner som grundmurar, fundament och pelare.


Med wire-sågning blir skärdjupet obegränsat, släta snittytor, vibrationsfritt och nästan ljudlöst.

Det går att såga med stor precision utan att skada intilliggande konstruktioner.

Ibland är wire-sågning den enda lösningen vid komplicerade arbeten.

Läs mer om Håltagning, Wiresågning på företagets hemsida

Hålmetoder Kn AB
Hemsida: www.halmetoder.se

Hålmetoder Kn AB

Hålmetoder AB arbetar med betonghåltagning, betångsågning, betongborrning, håltagning och rivningsarbeten i Stockholm.

Vi är ett företag som utför håltagning i olika material och skiftande miljöer.

Vår personal har lång yrkeserfarenhet samt yrkesbevis och är utrustade med joker matningsautomatik på borrmaskinerna

All vår personal är även utbildade inom Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens säkerhetsregler för heta arbeten.

Hålmetoder AB sysselsätter c:a 15 man med underentreprenörer på stora och små objekt.

Våra kunder är stora och mindre byggbolag, fastighetsägare privata företag och kommuner, industrier och hotell/restauranger.

Vårt geografiska arbetsområde ligger inom Stor-Stockholms regionen.