Hålmetoder Kn AB > Håltagning, Zhorro

Håltagning, Zhorro

Hålmetoder utför håltagning med Zhorro. Zohrro är en svärdsåg som det går att sticka hål med.


Zohrro är en svärdsåg som det går att sticka hål med. Svärdet är 23 cm brett, vilket innebär att det minsta hål du kan göra är 23 cm x 23 cm, med sågdjup 70 cm.

Zohrrosågen går att använda både vid golv och vägghål, utan översågning. Fördelarna med zohrrosågen är lägre ljudnivå, mindre kylvatten och sågkax, dessutom kräver sågen endast 16A strömstyrka.

Kunden får ett hål som behöver ett minimum av efterlagningsarbete.

Läs mer om Håltagning, Zhorro på företagets hemsida

Hålmetoder Kn AB
Hemsida: https://www.halmetoder.se

Hålmetoder Kn AB

Hålmetoder AB arbetar med betonghåltagning, betångsågning, betongborrning, håltagning och rivningsarbeten i Stockholm.

Vi är ett företag som utför håltagning i olika material och skiftande miljöer.

Vår personal har lång yrkeserfarenhet samt yrkesbevis och är utrustade med joker matningsautomatik på borrmaskinerna

All vår personal är även utbildade inom Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens säkerhetsregler för heta arbeten.

Hålmetoder AB sysselsätter c:a 15 man med underentreprenörer på stora och små objekt.

Våra kunder är stora och mindre byggbolag, fastighetsägare privata företag och kommuner, industrier och hotell/restauranger.

Vårt geografiska arbetsområde ligger inom Stor-Stockholms regionen.