Akon Service Stockholm AB > Industrirengöring Stockholm

Industrirengöring Stockholm

Akon Service Stockholm AB utför Industrirengöring i Stockholm med omnejd.

Rengöring och specialservicearbeten inom industrin.
- Tvätt
- Blästring
- Sprutmålning
- Högtrycksspolning av värmeväxlare
- Rengöring av tankar samt övrig utrustning inom processindustrin
- Mobil sugenhet för stora massor t.ex. sand, singel, kol mm

Läs mer om Industrirengöring Stockholm på företagets hemsida

Akon Service Stockholm AB
Hemsida: http://www.akon.org

Akon Service Stockholm AB

Akon Service Stockholm AB arbetar bla med rivning, asbestsanering, PCB-sanering, ventilationrengöring, håltagning i Stockholm, Västerås, Eskilstuna med omnejd.

Akon Service AB bildades 1989 och 32 anställda och omsätter ca 25 miljoner kronor per år.

Företaget är medlem i Sveriges Byggindustrier, Stockholms Byggmästarförening samt Riv- och Saneringsentrepenörerna. Detta tycker vi är viktigt för oss och våra kunder.

Akon Service AB har specialiserat sig på sanering/renovering och bearbetning av gamla och nya betonggolv, samt även stengolv. Vi innehar ett riksgodkännande för asbestsanering.

Akon Service AB innehar en stor maskinpark med både stora och mindre maskiner. Det innebär att vi kan åta oss såväl stora som små jobb då vi alltid har resurser att tillgå.

Vår personal är mycket kunnig inom vårt verksamhetsområde. Ledningen bakom företaget har 25 års branschvana.

Våra arbetsområden omfattar mellersta och södra Sverige, med huvudkontor i Norrköping.

Vi är kvalitet och miljöcertifierade i BF9k.