Komsol AB > Infärgning betong

Infärgning betong

Komsol AB är leverantör av infärgning för betong. ColorJuice 3D är ett diffusionsöppet semitransparnt färgsystem för att snabbt och enkelt färgsätta betong och andra cementbaserade ytor.

ColorJuice 3D är ett diffusionsöppet semitransparnt färgsystem för att snabbt och enkelt färgsätta olika typer av betong och andra cementbaserade ytor. Fungerar lika bra exteriört som interiört. Behandlad yta får ett levande utseende där underlagets textur och nyansskillnader lyser igenom. ColorJuice 3D fungerar utmärkt på puts, lättbetong, borstad eller stämplad betong inklusive verandor, uteplatser, uppfarter, trottoarer och pooldäck. Inomhus används ColorJuice 3D för källargolv, garagegolv, pelare, väggar m.fl.

Surelock är ett djupinträngande och transparent färgsystem speciellt utvecklat för slipad/polerad betong inomhus. Surelock blandas med vatten eller med aceton när skarpa linjer krävs, tex vid logos. Infärgningen görs under slipprocessen innan poleringen påbörjas. Därefter appliceras Innerseal Plus som hjälper färgen att tränga in på djupet och att kemiskt integreras med betongen. Innerseal Plus tätar även porerna och ger en mycket slit- och nötningstålig betongyta. Surelock innehåller UV-stabilisatorer för att motverka blekning och bibehålla sina klara färger. Vi rekommenderar att färdig yta skyddas mot fläckar med SR2, 3DSP eller Topseal beroende på vad ytan utsätts för.

Läs mer om Infärgning betong på företagets hemsida

Komsol AB
Hemsida: www.komsol.com

Komsol AB

Komsol AB är specialiserade på betongimpregnering (Innerseal) och hydrofobering (Topseal) för fuktskydd och vattentätning av konstruktioner i betong, tegel och puts. Vi säljer material och utför även behandlingar av fasader, garage, golv, källare, tak, balkonger, bassänger, industrigolv mfl. Fuktskydd, vattentätning, dammbindning, membranhärdare, kloridskydd, armeringsskydd, återstärkning och förstärkning (>30%) av betongytor är några av de egenskaper betongimpregnering ger.