Ocab i Stockholm AB > Jour

Jour

Ocab kan hjälpa dig – var du än finns i Sverige och när än på dygnet olyckan är framme.

För akuta ärenden utanför kontorstid finns vår jourservice. Vi är snabbt på plats och har rätt kompetens, resurser och utrustning för att effektivt begränsa och åtgärda skador. Du når oss på ett och samma nummer oavsett var i landet du eller din kund finns, tel 020-62 00 40

Läs mer om Jour på företagets hemsida

Ocab i Stockholm AB
Hemsida: https://www.ocab.se

Ocab i Stockholm AB

Ocab räddar värden, hjälper människor och värnar om miljön.

Ocab utför tjänster inom sanering, rengöring, avfuktning och genomför olika typer av utredningar inom byggnadsmiljö. Ocab sanerar även asbest, radon, mögel, rengör klotter och utför besiktningar. Ocab erbjuder jour dygnet runt 365 dagar om året för åtgärd av akuta skador.
Ocab är ett rikstäckande sanerings- och avfuktningsföretag som finns på ett 50-tal orter över hela landet. Våra kunder finns i hela Sverige inom försäkringsbolag, fastighetsbolag, FM-bolag, industri, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi räddar ekonomiska värden och tid vid skador orsakade av framförallt brand och vatten och erbjuder tjänster vid utredningar, underhåll och sanering av fastigheter och industri.