Svensk Sjöentreprenad AB > Kajreparationer och övrigt anläggningsdykeri

Kajreparationer och övrigt anläggningsdykeri

Svensk Sjöentreprenad utför kajreparationer och andra typer av anläggningsdykeri.

Vi har även en mycket bred erfarehet av att genomföra de flesta övriga typer av uppdrag, som:

  • Svetsning av påseglingsskador
  • Kapning av stål genom undervattensbränning
  • Olika typer av betongarbeten
  • Reparation av betong och stålpålar
  • Montage av dagvattengenomföringar
  • Fendermontage
  • Kärnborrning och vajersågning
  • Sprängning

Läs mer om Kajreparationer och övrigt anläggningsdykeri på företagets hemsida

Svensk Sjöentreprenad AB
Hemsida: https://www.sse-ab.se

Svensk Sjöentreprenad AB

Svensk Sjöentreprenad AB, förkortas SSE AB, med huvudsäte i Malmö och med en rad filialer runtom i Sverige inriktar sig på nybyggnation, service, underhåll och utförande kring faciliteter i anslutning till vatten. SSE AB är ett komplett företag inom dykentreprenad, fartygsdykeri, grundläggningar, kabelspolningar mm. Inom detta område erbjuder Svensk Sjöentreprenad AB kompletta- eller delåtaganden avseende bland annat hamnar, kajer, bryggor, fyrar, broar, kraftverk etcetera.

Svensk Sjöentreprenad AB är ett företag som via bred erfarenhet och unika resurser har möjlighet att erbjuda Er rationella och kostnadseffektiva helhetslösningar i samband med Era undervattens- och sjöbaserade projekt. Företagets strävan är alltid att uppfylla Era krav och förväntningar i sina utföranden samt att Ni alltid ska få en slutprodukt med rätt kvalitet.

Genom ett unikt och mångårigt samarbete med olika anläggnings- och förvaltande företag kan SSE AB erbjuda Er ett brett kunnande inom dessa områden. Via företagets etableringar i Stockholm, Malmö, Ängelholm, Göteborg, Sölvesborg och Härnösand kan Svensk Sjöentreprenad AB ge sina kunder snabba etableringar och uppnå optimala resultat. SSE AB:s kunnande och dess flexibilitet i förening med en positiv anda hjälper bolaget att säkerställa de krav Ni kan komma att ställa på SSE AB.