GreeNest Form AB > Kohlhauer PLANTA Classic 300

Kohlhauer PLANTA Classic 300

Den gröna RockDelta Green bullerskyddsväggen, modell Intensiv, är högabsorberande och högisolerande mot buller och utgör en grön, växtbeklädd yta till prydnad för omgivningen. Från GreeNest Form AB


Kohlhauer PLANTA Classic 300 bullerskyddsväggen är utformad för att bära tät och vacker växtlighet efter relativt kort tid. Växterna planteras direkt i väggen. Bullerskyddsväggens kärna består av vattenmagasinerande RockDelta®-stenull.

Genom inplantering av olika växtarter kan bullerskyddsväggen gestaltas på olika sätt, både form- och färgmässigt. För att säkerställa kontrollerad och hållbar växtlighet krävs att modellen Intensiv kompletteras med en anläggning för tillförsel av vatten och växtnäring.

Fördelar:

* Tät och intensiv växtlighet
* Utmärkta ljuddämpande och – absorberande egenskaper
* Konstruktion med lång livslängd tack vare det välkända, formstabila och oorganiska växtsubstratet.
* Slank, lätt och flexibel elementkonstruktion.
* Förbättrad luftkvalitet tack vare ytor som planteras med växter
* Låga bygg- och driftskostnader
* Endast återvinningsbara material

Läs mer om Kohlhauer PLANTA Classic 300 på företagets hemsida

GreeNest Form AB
Hemsida: www.gnf.eu

GreeNest Form AB

GreeNest Form AB är ett företag som är leverantör och tillverkare av bullerskydd såsom gröna bullerskärmar eller bullerplank och lokalaskärmar som det även kallas.

Vi är ett litet företag men en stor resurs för de stora aktörerna inom infrastrukturområdet. Företaget startades 1996 av Berndt Sparrwardt Efter ägarbyte 2008 drivs företaget vidare av Anders Lindgren, vi har tillsammans flerårig erfarenhet av ledande befattningar i bygg- och anläggningsbranschen. Vi vill vara er samarbetspartner både när det gäller nyproduktion, som vid reparationer av befintligt bestånd.

Vi erbjuder tjänster med gröna förtecken och är mycket måna om att göra minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

Vi riktar oss i första hand till företag, t.ex. Vägverket, Banverket och de större entreprenörerna inom branschen. I undantagsfall utför vi även uppdrag åt privatpersoner. Vi verkar över hela Sverige.

Ljudreducerande plank, Ljudreducerande skärmar, Akustikskärmar, Akustikplank Träskärmar för bullerdämpning, Glasskärmar för bullerdämpning