INBEGO AB > Kolfiberförstärkning

Kolfiberförstärkning

INBEGO AB utför kolfiberförstärkning. Kolfiberförstärkning är en effektiv metod mot svaga eller skadade konstruktioner i betong eller trä.

Kolfiberförstärkning är ett mycket effektivt sätt att lösa problem med svaga eller skadade konstruktioner i betong eller trä. För att klara belastningsökningar av platsgjutna mellanbjälklag har Inbego med stor framgång förstärkt konstruktionen med Kolfiber. Kolfiberväv är en mycket bra produkt för att skydda och förstärka exempelvis utsatta pelare och/eller detaljer som behöver skyddas mot påkörning av truck eller bilar.

Läs mer om Kolfiberförstärkning på företagets hemsida

INBEGO AB
Hemsida: https://inbego.se/

INBEGO AB

INBEGO AB har sedan starten 1987 utvecklats till ett av Skandinaviens ledande entreprenadföretag inom området betongrenovering av p-garage m fl och fogfria golvlösningar för såväl industrin som till det publika rummet.

Företaget har specialiserat sig på fogfria golvlösningar och smarta och långsiktiga lösningar på vanliga men svåra problem inom industrin, fastighet, p-garage med mera. Vi har även kompetens inom betongrenovering, vattenskydd och betongförstärkning.

Företagets långsiktiga strategi skapar även långsiktiga kundrelationer där nöjd kund är ett honnörsbegrepp. Företagets investeringar i de effektivaste maskinerna för det så viktiga underarbetet i kombination med välutbildad personal, skapar de förutsättningar som krävs för att möta kundens krav på effektivitet, slutresultat och kostnadsbild.

Med vår specialkompetens inom betongrenovering är vi en trygg partner när ni är i behov av en ansvarstagande och komplett entreprenör.

Naturligtvis är vi såväl kvalitets- som miljöcertifierade enligt ISO 9000 respektive 14000 samt arbetsmiljöcertifierade enligt 45001.