A-Sanering i Östergötland AB > Kreosotsanering / Inventering

Kreosotsanering / Inventering

A-Sanering i Vadstena utför kreosotsanering och kreosotinventering. Vi har varit på P18 i Visby och sanerat kreosot åt Borrkompaniet i Stockholm under 2008


Kreosot kan förekomma i gammal tjärpapp, i badrumsväggar kan det vara tjära som tätskikt mot fukt, gamla telefonstolpar m.m.

Läs mer om Kreosotsanering / Inventering på företagets hemsida

A-Sanering i Östergötland AB
Hemsida: https://www.a-saneringab.se

A-Sanering i Östergötland AB

A-sanerings främsta arbetsområden är asbestsanering, pcbsanering, kreosotsanering, brandtätning samt inventeringar av dessa områden och miljön. Vi arbetar huvudsakligen i Linköping, Norrköping och Stockholm men vi kan även åtaga oss arbeten på andra orter.

A-Sanering i östergötland startades av Hasse Johansson samt Jeanette Johansson 1995. Vi arbetar även med demontering av oljepannor och tankar, oljetanksrivningar, pannrivningar.