Arkitektor Ulf Josephson AB > Kv Karl XI nr 14, Åhus

Kv Karl XI nr 14, Åhus

Byggnadsvård och husrestaurering i Kristanstad med omnejd, Kontakta Arkitektor Ulf Josephson AB i Åhus när ni söker arkitekter för byggnadsvård och husrestaurering.


Varsam restaurering/ombyggnad av äldre byggnader inom Åhus kulturhistoriska del.

Byggnaderna användes tidigare som bostäder, cykelverkstad och möbelaffär.

Efter restaurering/ombyggnad, som har utförts i nära samråd med Länsmuseet, används byggnaderna enbart som bostäder. Adress: Varvsgatan, Åhus
Beställare: REAB, Åhus Arkitekt: Ulf Josephson

Läs mer om Kv Karl XI nr 14, Åhus på företagets hemsida

Arkitektor Ulf Josephson AB
Hemsida: http://www.arkitektor.se

Arkitektor Ulf Josephson AB

Arkitektor Ulf Josephson AB är en arkitekt som arbetar med design och projektering av Bostäder, Kontor, Industrier och Offentliga Byggnader. Utrednings- och idéskisser mm i Kristianstad, Malmö, Helsingborg, Lund med omnejd.

Vår målsättning är: Kreativa lösningar i miljövänliga och sunda hus. Varsam och pietetsfull ombyggnad i känslig miljö. Utformning som profilerar uppdragsgivarens verksamhet. Kvalitet och service.

Vårt kontor finns i Åhus kulturhistoriska del.