Vestkyl AB > Kyla

Kyla

Vestkyl AB specialbygger kylrum och frysrum helt efter kundönskemål. Vi levererar och monterar kylpaneler av kända fabrikat som har hög hållfasthet och håller kylan på rätt plats.


Uppdrag: Vestkyl fick uppgiften att förse Kungälvs sjukhus datahall med miljövänlig kylanläggning med redundans samt hög kapacitet.

Lösning: Projektering, Leverans och installation av 2 st samt datakylaggregat från BlueBox. BlueBox är specialiserade på att tillverka just datakylaggregat.

Läs mer om Kyla på företagets hemsida

Vestkyl AB
Hemsida: www.vestkyl.se

Vestkyl AB

Vestkyl AB arbetar med ventilation, styrsystem, kylteknik, värmepumpsteknik, klimatsystem i Göteborg, Stenungsund och Trollhättan med omnejd.

Detta gör vi!
Ventilation och styrsystem: projektering, entreprenader, service, rengöring, injustering, energibesparing, utredningar, övervakning, OVK-besiktningar.

Kyl- och värmepumpsteknik: totalprojektering, installation, miljöförbättringar, uthyrning av kyl- och frysutrustning, värmeåtervinning, energioptimering.

Vestkyl AB bildades 2003 genom en sammanslagning av Bästkusten Kylservice och Skanska Inneklimats kylverksamhet i Göteborg. Syftet var att skapa ett företag med bredare kompetens och större geografiskt verksamhetsområde.

November 2006 förvärvades samtliga aktier i Wållgrens Kylaktiebolag. Wållgrens Kylaktiebolag är ett väletablerat kylföretag som startade sin verksamhet 1946. Med spetskompetens på lågtemperatursutrustning ner till -196° .

Förvärvet av Wållgrens Kylaktiebolag stärker vår närvaro på marknaden i Göteborgsregionen. Med sin omfattande serviceverksamhet tillför Wållgrens Kylaktiebolag värdefull kompetens samt blir god resurs till vår övriga verksamhet.