Komsol AB > Lågtryckssprutor

Lågtryckssprutor

Komsol AB är leverantör av lågtryckssprutor. Lågtryckssprutor från Marolex Industry är proffssprutor avsedda för krävande tillämpningar.

Proffssprutan är avsedd för extremt tuffa uppdrag som alkalisk avfettning, impregnering och syrarengöring. Den kan också användas i biltvätt, oljerigg, fabrik, garage för annan teknisk sprutning. Sprutan är resistent mot alla typer av kemikalier och rengöringsmedel som tillämpas i industrin och vid rengöring. Syrafast lans, vitontätningar och en extremt tålig högtrycksbehållare garanterar att sprutan tål påfrestande arbetsuppgifter samt hög säkerhet för användaren.

Läs mer om Lågtryckssprutor på företagets hemsida

Komsol AB
Hemsida: www.komsol.com

Komsol AB

Komsol AB är specialiserade på betongimpregnering (Innerseal) och hydrofobering (Topseal) för fuktskydd och vattentätning av konstruktioner i betong, tegel och puts. Vi säljer material och utför även behandlingar av fasader, garage, golv, källare, tak, balkonger, bassänger, industrigolv mfl. Fuktskydd, vattentätning, dammbindning, membranhärdare, kloridskydd, armeringsskydd, återstärkning och förstärkning (>30%) av betongytor är några av de egenskaper betongimpregnering ger.