Forserum Safety Glass AB > Lamellglas

Lamellglas

Lamellglas eller laminerat glas består av flera glasskivor med en plastskikt mellan glasen. Plastfolien gör rutan seg och svår att ta sig genom. Plasten håller samman glaset om det går sönder.

Tjockare glas och tjockare plast ökar ljuddämpningen samt gör det svårare att forcera. Därmed ger lamellglas högre skydd mot bland annat snabba inbrottsförsök. Lamellglas med fler än två glasskivor och fler än ett plastskikt benämns som multilamell.

Läs mer om Lamellglas på företagets hemsida

Forserum Safety Glass AB
Hemsida: www.fsglass.se

Forserum Safety Glass AB

Forserum Safety Glass AB är ett av Sveriges ledande planglasföretag; ett kreativt småländskt företag med stor flexibilitet och korta beslutsvägar.