Hörmann Svenska AB > Lastbryggor

Lastbryggor

Lastbryggor med klaffläpp eller teleskopläpp från Hörmann Svenska AB är den idealiska lösningen för snabb och effektiv lastning och lossning

Lastbryggor med klaffläpp eller teleskopläpp
Hörmanns lastbryggor är genomtänkta lösningar för utjämning av höjdskillnader mellan lastbilens lastutrymme och lastkajen. Det gör att godset kan köras in och ut ur lastbilen i en enda horisontal rörelse.

Den robusta stålkonstruktionen med vridstyv plattform utjämnar till och med lastbilens lutning vid ojämn lastfördelning.

Den driftsäkra hydrauliken med två lyftcylindrar och en läppcylinder klarar alla situationer, är lätt att använda och är framför allt säker. Förklaringen är att våra lastbryggor är utrustade med automatiska nödstoppsventiler i lyftcylindrarna som säkrar lastbryggan blixtsnabbt! Det är mycket viktigt om en lastbil skulle råka köra iväg när plattformen fortfarande är belastad.

Ytterligare en fördel: Hörmanns lastbryggor har fabriksmonterade kablar och levereras med anslutningsdon till styrenhet och hydraulik.

Det är viktigt att förstå att en lastbryggas längd är beror på tre faktorer:
1. Lastbilens lastningsnivå
2. Lastkajens höjd
3. Tillåten lutningsvinkel för transportredskapet

Ju längre lastbrygga, desto lägre lutningsvinkel!

Speciallösningar och klaffbryggor
Hörmann har den rätta lösningen för effektiv lastning och lossning i varje lastningssituation. Vi besöker dig på din anläggning och rekommenderar ett system som motsvarar dina krav på kvalitet, funktion, driftsäkerhet och ekonomi. Du kan lita på våra specialisters kompetens.

Läs mer om Lastbryggor på företagets hemsida

Hörmann Svenska AB
Hemsida: www.hoermann.se

Hörmann Svenska AB

Hörmann Svenska AB är del av Hörmanngruppen, Europas största leverantör och tillverkare av portar: vikportar, takskjutportar, snabbrullportar, vipportar, garageportar, vädertätningar, dörrar, karmar, portmaskinerier mm.

Hörmann-gruppen är ett expanderande företag med internationell profil. I mycket specialiserade fabriker i Europa, Nordamerika och Asien tillverkas portar, dörrar, karmar och maskinerier.

Det 100 % familjeägda företaget sysselsätter idag ca 6000 medarbetare och den totala omsättningen uppgår till över 1 miljard euro. Ett finmaskigt nätverk av drygt 50 filialer och flertalet distributörer i mer än 30 länder garanterar närhet till kunderna.

Hörmann Svenska startades 1998 och är idag den största leverantören av garageportar på den svenska marknaden.
I vårt nybyggda centrallager i Örebro på motsvarande 6000 kvm distribuerar vi portar över hela landet.
I Örebro-, Stockholm-, Västerås-, Malmö- och Gävle-regionen, tillhandahålls Industriportar och industriportsservice i egen regi.


Extra sökord: Dockningshus, garageport, industriportar, industriport, lastbryggor, lastbrygga, portar, port, portautomatik, portmaskinerier, rullgaller, rullportar, rullport, sidodörrar, sisdodörr, snabbrullport, sporthallsportar, sporthallsport, ståldörrar, ståldörr, taksjutport, vikport, vädertätningar, vädertätning, skjutgrindar, skjutgrind, vipport, brandskyddsdörrar, flerfunktionsdörrar, vik- och skjutportar, ytterdörrar, dörr- och fönstersystem, portmaskinerier.