LK Systems AB > LK Golvvärme

LK Golvvärme

LK Systems är leverantör av vattenburen golvvärme för alla sorters bjälklag, även specialvarianter när det är lågt i tak.


Välj rätt golvvärmesystem - som passar dina behov

I över 25 år har vi på LK Systems levererat vattenburen golvvärme. Under den här tiden har vi utvecklat och förfinat vårt golvvärmesystem så att det har blivit både ekonomiskt, tryggt och komfortabelt. Och dessutom lätt att installera.

Vi har golvvärmelösningar för alla sorters bjälklag och även specialvarianter när det är lågt i tak. Röravståndet går även att variera så att varje rum får exakt den värme det behöver.

Med LKs vattenburna golvvärme, kan du välja vilket övergolv som helst, tänk bara på att alltid följa fabrikantens anvisningar!

Kompletta golvvärmesystem

LK Systems levererar inte bara produkter utan hela systemlösningar för vattenburen golvvärme. Det gör det enklare att få alla pusselbitarna på plats, och du slipper att plötsligt upptäcka att någon liten bit saknas. Vi står bakom dig som kund och du är alltid välkommen med frågor och synpunkter.

Läs mer om LK Golvvärme på företagets hemsida

LK Systems AB
Hemsida: https://www.lksystems.se

LK Systems AB

LK Systems AB är en ledande leverantör av golvvärme, tappvatten, markvärme, rör för stambyten såsom pexrör samt radiatorvärme och avlopp.

På den svenska marknaden erbjuder vi även prefabricerade vvs-lösningar via vårt dotterbolag LK Prefab AB.

Våra produktutvecklare arbetar med fokus på systemutveckling och användarvänlighet, vilket ger lösningar som präglas av kostnadseffektivitet, miljötänkande och rationella installationer. Några exempel är golvvärmesystemet LK Golvvärme och PE-X-rörsystemet LK Universal, för både värme och vatten.

Vår försäljning sker via strategiskt lokaliserade säljkontor och stöds av en kraftfull central marknadsbearbetning. En stab av tekniskt kunniga och branschvana säljare, fördelade på fem nyckelorter i Sverige, bearbetar VVS-marknadens samtliga aktörer; beställare, byggherrar, grossister, konsulter och installatörer.