LK Systems AB > LK Pressverktyg

LK Pressverktyg

LK Systems AB är leverantör av ett komplett program pressverktyg med maskiner och pressbackar för våra kopplingar LK B-Press och LK PressPex i Universalsortimentet.


Ergonomi

Att koppla rör kan vara ett tungt, monotont och obekvämt arbete. Våra maskiner har låg vikt, lägre än alla andra, för att förhindra belastningsskador. Presshuvudena är vridbara för bästa bekvämlighet

Tillförlitlighet

Alla LK:s maskiner är hydrauliska, därför kan rätt presskraft kontrolleras. Detta är viktigt för att press-kopplingarna ska fogas samman till avsedd profil.

Pressbackarna ska i många fall utstå flera tons presstryck, och är därför smidda alternativt fingodsgjutna. Profildelarna är högglanspolerade.

Läs mer om LK Pressverktyg på företagets hemsida

LK Systems AB
Hemsida: https://www.lksystems.se

LK Systems AB

LK Systems AB är en ledande leverantör av golvvärme, tappvatten, markvärme, rör för stambyten såsom pexrör samt radiatorvärme och avlopp.

På den svenska marknaden erbjuder vi även prefabricerade vvs-lösningar via vårt dotterbolag LK Prefab AB.

Våra produktutvecklare arbetar med fokus på systemutveckling och användarvänlighet, vilket ger lösningar som präglas av kostnadseffektivitet, miljötänkande och rationella installationer. Några exempel är golvvärmesystemet LK Golvvärme och PE-X-rörsystemet LK Universal, för både värme och vatten.

Vår försäljning sker via strategiskt lokaliserade säljkontor och stöds av en kraftfull central marknadsbearbetning. En stab av tekniskt kunniga och branschvana säljare, fördelade på fem nyckelorter i Sverige, bearbetar VVS-marknadens samtliga aktörer; beställare, byggherrar, grossister, konsulter och installatörer.