Guldmann Sverige AB > Mer om Stepless

Mer om Stepless

Guldmann Sverige AB
Hemsida: www.guldmann.se

Guldmann Sverige AB

Guldmann arbetar med utveckling, produktion och försäljning av entreramper och hjälpmedel för handikappade och som arbetsredskap för vårdpersonal och anhöriga. Idag levererar vi produkter i Sverige inom 2 huvudområden:
* förbättring av arbetsmiljön överallt inom den sociala sektorn
* utjämning av nivåskillnader,som ger ökad tillgänglighet för rullstolsburna.
och under 2 varumärken: Guldmann och Stepless