Industri & Skadesanering AB > Mögelsanering

Mögelsanering

Industri & Skadesanering AB i Järfälla utför mögelsanering i Stockholm med omnejd.

Mögelskador i fastigheter uppstår ofta i samband med vattenskador när organiskt material utsätts för fukt.

Vi hjälper dig att ta bort mögel och mögellukt genom kvalificerad mögelsanering i avskärmade arbetsområden med undertryck.

Denna metod eliminerar risken för att sprida mögelsporer till övriga utrymmen. Vi sanerar mögel i Stockholm samt ombesörjer även provtagning och analys vid mögel symptom.

Läs mer om Mögelsanering på företagets hemsida

Industri & Skadesanering AB
Hemsida: www.iskad.se

Industri & Skadesanering AB

Industri & Skadesanering AB jobbar med exempelvis: cisternrengöring, miljöinventering, luktsanering, passivering, rengöring av processystem mm i Stockholm.

Industri & Skadesanering AB utför kvalificerade saneringsuppdrag i de mest skiftande miljöer och har specialutbildad personal och andra resurser i form av maskiner och hjälpmaterial för att klara de flesta uppdrag som

Anlita Industri & Skadesanering AB - proffset på rengöring och sanering när du behöver hjälp med bland annat: kemikaliesanering, asbestsanering, avfuktning, avloppsspolning, brandsanering, ång- och högtryckstvätt, klottersanering, klotterskydd med mera.

Industri & Skadesanering AB är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö- certifierade enligt BF9K, samt även medlem i Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Riv- och saneringsentreprenörerna samt Stockholms Byggmästareförening.