TPM Industrimålning AB > Övriga tjänster

Övriga tjänster

TPM Industrimålning AB utför takbehandling av yttertak, lackering av äldre möbler och köksluckor, blästringsuppdrag, brandskyddsmålning samt rengöring och sanering.

TPM Industrimålning AB utför behandling av alla typer av yttertak i form av blästring, rengöring och målning. Tidigare utförda projekt, som kan ges ut vid förfrågan, vittnar om vår omfattning och expertis. På vårt huvudkontor har vi en lokalt installerad lackeringsstation, där vi kan motta projekt gällande bättringsmålning och lackering av köksluckor, dörrar, äldre möbler och dylikt.

TPM Industrimålning AB kan erbjuda sina kunder olika versioner av blästringsuppdrag. Tack vare vår blästringsstation i Gävle Hamn kan vi hantera blästring av stålkonstruktioner och liknande. TPM Industrimålning AB kan erbjuda kvalitetssäkra entreprenadarbeten inom de olika typerna av brandskyddsmålning genom godkänd och certifierad underleverantör.

TPM Industrimålning AB kan därtill erbjuda rengöring och sanering med hjälp av högtryckstvättar upp till 2 500 BAR. För arbeten gällande asbestsanering och liknande så kan vi erbjuda kvalitetssäkra arbeten genom godkänd och certifierad underleverantör.

Kontakta TPM Industrimålning AB för mer information eller besök deras hemsida!

Läs mer om Övriga tjänster på företagets hemsida

TPM Industrimålning AB
Hemsida: https://www.tpm.nu/

TPM Industrimålning AB

TPM Industrimålning AB i Gävle är ett måleriföretag med fokus på större målningsentreprenader inom underhållsarbeten av bland annat produktionslokaler och industrilokaler. Våra uppdrag inom industrimålning innefattar bl.a. rostskyddsmålning, byggnadsmålning, linjemålning och blästring.
Med erfarenheterna från 100-tals uppdrag har TPM Industrimålning AB lärt sig att flexibilitet är företagets starkaste konkurrensmedel. Därför har vi mycket mer än målning på vår meritlista.

TPM Industrimålning AB arbetar med stor flexibilitet, korta ledtider och hög kapacitet. Vi ser till kundernas önskemål och erbjuder kompletta lösningar inom industrimålning. Vi har en lång gedigen erfarenhet och bred kunskap inom branschen. TPM Industrimålning AB erhåller högsta bedömningen för kreditvärdighet med trippel-A av Soliditet AB, vilket betyder att koncernen har en stabil ekonomi genom ägarstrukturen TPM Förvaltning och tryggar seriösa affärer.

TPM Industrimålning AB innehar gällande certifiering för rostskyddsmålning från Auktorisation för Rostskydd och i april 2016 kom TPM Industrimålning AB även att bli ISO-certifiera för 9001:2015 och 14001:2015 avsett för miljö och kvalitetssäkring. Vi vill försäkra våra kunder och medarbetare att TPM Industrimålning AB är ett måleriföretag som har en stabil grund och en strävan efter att alltid försöka bli bättre, allt för att uppnå kvalitativa resultat och stärka långsiktiga relationer med våra partners. Att göra affärer med TPM Industrimålning AB innebär att Ni har att göra med ett krediterat och säkert entreprenad och måleriföretag.