INBEGO AB > Parkeringsgarage

Parkeringsgarage

INBEGO AB utför renovering av parkeringsgarage, parkeringshus, P-däck, lastkajer och ramper. Med modern fogfria beläggning kan parkeringar förvandlas och bli ljusa och trevliga.

INBEGO AB renoverar äldre slitna parkeringsmiljöer samt installerar slitskikt / tätskikt i nyproducerade parkeringsgarage och parkeringshus.

Med dagens moderna och väl beprövade fogfria beläggningssystem, kan tidigare mörka och smutsiga parkeringsgarage förvandlas till ljusa och trevliga. Oavsett det gäller de boende i bostadsrättsföreningen eller affärscentrets kundparkering.

Ljusa och trevliga parkeringsgarage och parkeringshus skapar trivsel och trygghet.

Läs mer om Parkeringsgarage på företagets hemsida

INBEGO AB
Hemsida: https://inbego.se/

INBEGO AB

INBEGO AB har sedan starten 1987 utvecklats till ett av Skandinaviens ledande entreprenadföretag inom området betongrenovering av p-garage m fl och fogfria golvlösningar för såväl industrin som till det publika rummet.

Företaget har specialiserat sig på fogfria golvlösningar och smarta och långsiktiga lösningar på vanliga men svåra problem inom industrin, fastighet, p-garage med mera. Vi har även kompetens inom betongrenovering, vattenskydd och betongförstärkning.

Företagets långsiktiga strategi skapar även långsiktiga kundrelationer där nöjd kund är ett honnörsbegrepp. Företagets investeringar i de effektivaste maskinerna för det så viktiga underarbetet i kombination med välutbildad personal, skapar de förutsättningar som krävs för att möta kundens krav på effektivitet, slutresultat och kostnadsbild.

Med vår specialkompetens inom betongrenovering är vi en trygg partner när ni är i behov av en ansvarstagande och komplett entreprenör.

Naturligtvis är vi såväl kvalitets- som miljöcertifierade enligt ISO 9000 respektive 14000 samt arbetsmiljöcertifierade enligt 45001.