Sydskiffer AB > Polygum

Polygum

Polygum levereras med 10 års produkt- och läggningsgaranti

  • Polygum Prevent när miljö och säkerhet prioteras
  • Polygum Prevent produktfakta på engelska
  • Polygum 4 AR MEC APP modifierad asfalt
  • Polygum 5500 FR modifierad asfalt
  • Poly road för parkeringsdäck och broar
  • Pol x
  • Mulex plastic takmassa
  • Mulex Licuid för reparation av befintliga tak
  • Antimoss medel mot mossa på tak och fasad

Läs mer om Polygum på företagets hemsida

Sydskiffer AB
Hemsida: www.sydskiffer.se

Sydskiffer AB

Sydskiffer AB startade med takskifferarbeten 1985 och gäller i huvudsak kulturhistoriska byggnader. Vi arbetar med takskiffer från Valdeorra i norra Spanien, samt inhemska produkter från Grythyttan, Glava, och Dalsland. Genom direktimport av den Belgiska takpappen Polygum utvidgade vi verksamheten med egna entreprenader och försäljning till takläggare.