IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige > Rådgivning och medlemsstöd

Rådgivning och medlemsstöd

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige hjälper medlemsföretag att göra rätt.

Ett av våra viktigaste uppdrag är att hålla dig som medlem uppdaterad inom olika områden, det kan handla om allt ifrån avtalsfrågor, tolkningar av nya lagar och andra arbetsgivarfrågor till specifika branschfrågor. Detta gör vi genom olika kanaler såsom webb, nyhetsbrev, kurser, seminarier, nätverksträffar, HSM-rådgivning (hälsa, säkerhet, miljö) och arbetsgivarjour. IKEM ska vara en självklar kunskapsorganisation för dig som medlem.

Läs mer om Rådgivning och medlemsstöd på företagets hemsida

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Hemsida: https://www.ikem.se

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Plast- & Kemiföretagen är branschorganisation för plastföretagen och kemiföretagen, Miljöfrågor, Kemiinformation, Isolering, Plastinformation, Cellplast

Plast- & Kemiföretagen företräder medlemmarna i kontakt med myndigheter, departement och politiker. Vi är remissinstans och opinionsbildare. Vi arbetar aktivt med information till medlemmar, myndigheter och utredningar. Vi ger också medlemsföretagen konkret service.

Våra medlemmar och deras produkter är viktiga för möjligheterna att uppnå hållbar utveckling och effektivare resursutnyttjande.