Häfla Bruks AB > Ramper

Ramper

Häfla Bruks breda sortiment finns bl a ramper. Här hittar du t ex handikappramper och ramper för varutransporter, som skräddarsys för varje objekt.


I Häfla Bruks breda sortiment finns bl a ramper. Här hittar du t ex handikappramper och ramper för varutransporter, som skräddarsys för varje objekt.

Det är du som avgör produktionen. Vill du ha galler- eller lättdurk i gångplanen och vill du ha ett eller flera viloplan?

Kravet på tillgänglighet för alla till offentliga lokaler växer ständigt. Häfla Bruks ramper är en billig, bra och enkel lösning på många av dessa problem. Häflas ramper skräddarsys för varje objekt. De tillverkas av standardkomponenter ur vårt produktprogram för att på bästa sätt uppfylla varje enskilt behov.

I en av riksdagen antagen proposition i ämnet är tillgängligheten för handikappade ett prioriterat område. I lokaler dit allmänheten har tillträde ska före utgången av 2010 enkelt åtgärdade hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga vara borta. Ansvaret för att så sker ligger på lokalägaren

Läs mer om Ramper på företagets hemsida

Häfla Bruks AB
Hemsida: https://www.hafla.se

Häfla Bruks AB

Häfla Bruks AB är en modern industrianläggning med tillverkning av stålprodukter till byggnadsindustrin. Exempel på detta är formatskuren gallerdurk, ståltrappor såsom t ex spiraltrappor, entréramper, varmförzinkade raka trappor, mm.

Häfla Bruk har en historia som sträcker sig tillbaka till år 1682 då landshövdingen Jacob Henriksson Flemming fick tillstånd att tillverka 300 skeppund smidbart järn vid Häfla Övre Bruk. Den ursprungliga hammarsmedjan var i drift i 242 år och finns i dag kvar som byggnadsminne.

Balkongräcken, Durk, Entrémattor, Entréramper, Förråd, Förrådsinredningar, Garageinredningar, Handikappramper, Inbrottsskydd, Kombitrappor, Lagerinredningar, Laserskärning, laserteknik, Maskinskydd, Modulräcken, Plåtbearbetning, Plåtvaror, Raka trappor, Ramper, Räcken, Staket, Stegar, Sträckmetall, Stängsel, Takavvattning, Torkmattor, Trappräcken, Trädgårdsmöbler, Utrymningstrappor, Varmförzinkning, Verkstadsinredningar, Vindeltrappor,