Refcon AB > Referenser

Referenser

Exempel på kunder och uppdrag.

Klicka på länken nedan för att se företagets referenser.

Läs mer om Referenser på företagets hemsida

Refcon AB
Hemsida: http://www.refcon.se

Refcon AB

Refcon AB i Lund arbetar som kylkonsulter och kylteknikkonsulter samt med.
entreprenadbesiktning och prestandakontroll av kyla och värmepumpanläggningar.

Företaget har funnits på marknaden sedan 1995 och består idag av 6 stycken medarbetare med specialkunskaper inom områdena kyla, värme och ventilation. Områden som hör nära samman.

Vi arbetar i första hand med rådgivning och konstruktioner vid nyinstallationer och ombyggnader. Vi arbetar speciellt med inriktning på miljövänlig och energieffektiv kyla och med alla typer av köldmedier.

Vi är ackrediterade av Swedac för återkommande kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar och arbetar både med kontroller och besiktningar. Våra medarbetare har certifierad kompetens för kyl- och värmepumpar samt frivillig sådan för ammoniak (är ej lagstadgad).

Nämnas bör också att vi aktivt deltar i branschens utveckling i projekt med Kylbranschens samarbetsstiftelse och EFF-SYS.