Masonite Beams AB > Reglar R

Reglar R

Masonite Beams AB producerar och säljer träbaserade reglar.

Höjd:
200-400mm

Flänsmaterial:
47x47mm hyvlat virke C18

Livmaterial:
10mm OSB 3

Standarddimensioner:
R200 R220 R240 R300 R350 R400

Standardlängder:
7,5m

Reglarna kan levereras exaktkapade i önskade längder.

Läs mer om Reglar R på företagets hemsida

Masonite Beams AB
Hemsida: https://www.masonitebeams.se/

Masonite Beams AB

Masonite Beams är den energisnåla balken som bevarar de svenska skogarna. Balkens I-profil gör att mindre material går åt jämfört med massivt konstruktionsvirke. Med norrländsk tradition från fabriken i Rundvik utvecklar vi framtidens byggkoncept. Genom att välja Masonite Beams får du en hållfast, lättviktig balk med god kvalitet. I platta paket levereras de balkar som vi har tillverkat i mer än 40 år.

Våra balkar används i bjälklag, tak och vägg
Masonite Beams I-balkar är mycket formstabila och uppnår en god ljudkomfort i bjälklagen. Du ges enkla installationer genom smidigt håltagning i spånlivet.

Ett tak upbbyggt med I-balk är mycket kostnadseffektivt alternativ för att åstadkomma välisolerade konstruktioner. Balkhöjder upp till 500 mm gör det möjligt att klara stora spännvidder, även med höga snölaster.

Väggar uppbyggda med balk minskar värmeförluster med 75% via köldbryggor och u-värdet blir i snitt 15% lägre än för konventionella träregelkonstruktioner. Dessutom utnyttjar vår I-balk klena virkesdimensioner och åtgår 47% mindre råvara jämfört med massivt konstruktionsvirke.

Vi har standardlängder upp till 12 meter,
men med möjligheten att producera upp till 18 m.

Vi anpassar balkarna efter kundens önskemål
Längd, snedkapning, isolering eller håltagning. Vi förbereder så mycket som möjligt och på så sätt kan tid sparas på byggplatsen.

Lätthanterligt byggmaterial
Den betydligt lägre vikten, jämfört med vanligt konstruktionsvirke, ger lätt hanterbara produkter.

Klimatsmart träprodukt
Med vårt byggsystem får du en högklassig akustik och prestanda samtidigt som du gör ett klimatsmart val för kommande generationer. Upp till 80% av trädets volym nyttjas när vi producerar vår balk. Balkarnas I-profil gör att köldbryggorna minimeras och att mindre råmaterial behöver användas. Detta leder till lägre energikostnader och därigenom lägre boendekostnad.

Dessutom tillverkas livmaterialet av sågverkens biprodukter. På så sätt utnyttjas naturens resurser mycket effektivt.