Komsol AB > Rengöring för betong

Rengöring för betong

Controll® DeepClean är ett avfettningsmedel för rengöring av betong och mineraliska ytor. Controll® ConClean är ett miljö- och användarvänligt alternativ till saltsyra. Tar bort kalkutfällningar, bruksrester och rostfläckar.

DeepClean är speciellt utvecklat för att rengöra betongytor på djupet inför impregnering, målning eller annan skyddsbehandling. Produkten har mycket goda lösningsegenskaper för olja, asfalt, fett, vägsalt och de flesta föroreningar.

ConClean är syratvätt av de flesta sten/betongytor som tegel, betong, natursten m.fl. Har mycket god verkan på kalkutfällningar, rostfläckar, saltutslag samt murnings- och betongredskap. ConClean bör inte användas på polerad betong eller terrazzo då ytan kan mattas ner.

Läs mer om Rengöring för betong på företagets hemsida

Komsol AB
Hemsida: www.komsol.com

Komsol AB

Komsol AB är specialiserade på betongimpregnering (Innerseal) och hydrofobering (Topseal) för fuktskydd och vattentätning av konstruktioner i betong, tegel och puts. Vi säljer material och utför även behandlingar av fasader, garage, golv, källare, tak, balkonger, bassänger, industrigolv mfl. Fuktskydd, vattentätning, dammbindning, membranhärdare, kloridskydd, armeringsskydd, återstärkning och förstärkning (>30%) av betongytor är några av de egenskaper betongimpregnering ger.