U-Form AB > Rörinklädnad

Rörinklädnad

Måttanpassat system från U-Form AB för rörinklädnad av vertikala och horisontella rör vid ROT-arbeten.


Inklädnaden tillverkas av förzinkad och ytbehandlad stålplåt, tjocklek 1mm alt. 0.6mm. Den fästs med plast- profiler, limmade mot vägg. Anpassat lim kan medlevereras.

Standardkulören gråvit kan övermålas till annan kulör.Skarvning och passning mot vägg/tak görs med överlappande svep vilket underlättar inpassning och minskar kapbehov.Kapning sker enklast med rondellslip.

Vid montage mot tak användes fästlist av plåt. Båda listtyperna är utförda så att ojämnheter i underlag tas upp av listen. Vid inspektion och reparation kan inklädnaden lätt demonteras utan verktyg. Särskilda inspektionsluckor behövs därför ej!

Rörinklädnad levereras med utvändig skyddsfolie, vilket avlägsnas före montage.

Läs mer om Rörinklädnad på företagets hemsida

U-Form AB
Hemsida: http://www.u-form.se

U-Form AB

U-Form AB är en leverantör av bla täckbrickor, rörgenomföringar, rörstödsböjar, rörinklädnader, ursparningsformar, produkter för golvvärme, mm.

U-Form AB är specialisten på genomföring och fixering av ledningssystem i byggnader för både nyproduktion och ombyggnad.

Vår företagsidé är att ta fram och tillhandahålla nya metoder och produkter som underlättar inom byggnation och installation.
Målet är att våra metoder skall

• spara arbetstid
• ge bättre arbetsmiljö
• underlätta samarbetet på bygget
• medge utbyten av en rörinstallation samt
• förebygga skador, ex vattenskador.

Vi har en flexibel tillverkning och försöker när det är möjligt att anpassa oss efter den enskilda kundens behov.

Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram nya metoder och hjälpmedel för att underlätta installationer i byggnader alltsedan 1989.

Vi riktar oss till proffsen i bygg och installationsbranschen.

Hör av dig om du vill ha lösning på ett problem ,vi kanske kan hjälpa till.