TPM Industrimålning AB > Rostskyddsmålning

Rostskyddsmålning

TPM Industrimålning AB utför rostskyddsmålning, vilket är en omfattande del av företagets verksamhet. Rostskyddsmålning görs på produkter som ska ha en viss färg och målningssystem anpassat för olika miljöer.

TPM Industrimålning AB arbetar med rostskydd och tungt rostskydd liksom underhåll av större fastigheter såsom kärnkraftverk, soda- och kraftvärmepannor men även broar och mer därtill – vilket är en del av företagets arbete. Rostskyddsmålning utförs på produkter som ska ha en viss färg och målningssystemen anpassas för att klara av den miljö där produkten finns och ska vistas, hållbart och kvalitativt.

Bortsett från den praktiska målningen så erbjuder TPM Industrimålning AB dessutom tjänster gällande olika blästringstekniker på vår lokala blästringsstation som befinner sig på vårt kontor i Gävle Hamn. Vi har certifiering för rostskyddsmålning från Auktorisation för Rostskydd vilket är en säkerhet för våra kunder.

Kontakta TPM Industrimålning AB för mer information eller besök deras hemsida!

Läs mer om Rostskyddsmålning på företagets hemsida

TPM Industrimålning AB
Hemsida: https://www.tpm.nu/

TPM Industrimålning AB

TPM Industrimålning AB i Gävle är ett måleriföretag med fokus på större målningsentreprenader inom underhållsarbeten av bland annat produktionslokaler och industrilokaler. Våra uppdrag inom industrimålning innefattar bl.a. rostskyddsmålning, byggnadsmålning, linjemålning och blästring.
Med erfarenheterna från 100-tals uppdrag har TPM Industrimålning AB lärt sig att flexibilitet är företagets starkaste konkurrensmedel. Därför har vi mycket mer än målning på vår meritlista.

TPM Industrimålning AB arbetar med stor flexibilitet, korta ledtider och hög kapacitet. Vi ser till kundernas önskemål och erbjuder kompletta lösningar inom industrimålning. Vi har en lång gedigen erfarenhet och bred kunskap inom branschen. TPM Industrimålning AB erhåller högsta bedömningen för kreditvärdighet med trippel-A av Soliditet AB, vilket betyder att koncernen har en stabil ekonomi genom ägarstrukturen TPM Förvaltning och tryggar seriösa affärer.

TPM Industrimålning AB innehar gällande certifiering för rostskyddsmålning från Auktorisation för Rostskydd och i april 2016 kom TPM Industrimålning AB även att bli ISO-certifiera för 9001:2015 och 14001:2015 avsett för miljö och kvalitetssäkring. Vi vill försäkra våra kunder och medarbetare att TPM Industrimålning AB är ett måleriföretag som har en stabil grund och en strävan efter att alltid försöka bli bättre, allt för att uppnå kvalitativa resultat och stärka långsiktiga relationer med våra partners. Att göra affärer med TPM Industrimålning AB innebär att Ni har att göra med ett krediterat och säkert entreprenad och måleriföretag.