PE Teknik & Arkitektur AB > Samhällsutveckling

Samhällsutveckling

I ett samhälle där komplexitet och förändringstakt ökar krävs en genomtänkt strategi kring helhet och nyckelfrågor. PE hjälper beslutsfattare att navigera och utvecklas hållbart i en snabbrörlig omvärld.

I tidiga skeden görs viktiga val som har stor påverkan ur ett helhetsperspektiv. PE är experter på att förstå, analysera, skapa insikt och tydliggöra möjliga vägar framåt, både strategiskt och praktiskt. Företagets uppdragsgivare är fastighetsägare, kommuner och andra aktörer inom samhällsbyggnad och PE ser stora synergier i att verka i hela ekosystemet för att driva en hållbar samhällsutveckling.

Hållbarhet är idag en fråga av största vikt för såväl välfungerande samhällen som framgångsrika företag och organisationer. PE Teknik & Arkitektur AB har ett brett angreppssätt med utgångspunkt i Agenda 2030 och inkluderar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter i sitt arbete. För att bedriva ett effektivt hållbarhetsarbete ser PE systemperspektiv, trovärdighet och väsentlighet som avgörande förhållningssätt.

PE erbjuder strategisk rådgivning inom en rad områden och arbetar i starka team tillsammans med företagets tusentals arkitekter, ingenjörer och specialister. PE tillämpar den senaste kunskapen och har god erfarenhet av att arbeta med metodutveckling tillsammans med sina kunder då innovativa och hållbara lösningar sällan är nyckelfärdiga.

Kontakta PE Teknik & Arkitektur AB för mer information!

Läs mer om Samhällsutveckling på företagets hemsida

PE Teknik & Arkitektur AB
Hemsida: https://www.pe.se/

PE Teknik & Arkitektur AB

PE Teknik & Arkitektur, i dagligt tal PE, grundades 2006 och är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling med fokus på fastigheter i alla faser. Hos PE jobbar cirka tusen medarbetare och finns idag på ett 20-tal orter runt om i Sverige. Företagets vision har varit tydlig sedan start: att förnya samhället genom innovativa och hållbara lösningar. PE vill utmana och utveckla branschen med smarta helhetslösningar och tjänster.

Vårt samhälle är fullt av utmaningar och möjligheter som ställer krav på förändring och nya lösningar, därför finns PE Teknik & Arkitektur AB. Hos företaget jobbar arkitekter, ingenjörer och specialister som tillsammans med kunderna planerar och utformar hållbara fastigheter och smarta lösningar för våra städer och samhällen.

Genom att arbeta tillsammans i starka team skapar PE värde – inte bara för sina kunder, utan också för samhället i stort. Grunden är en stark tro på varje medarbetares personliga drivkraft. Tillsammans levererar PE Teknik & Arkitektur AB kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, bygg och anläggning samt installation. Det som driver PE framåt är viljan att förnya och förbättra. Det drivet och engagemanget attraherar inte bara kunder utan också de bästa medarbetarna.