Miljörivarna i Skandinavien AB > Sanering

Sanering

Corvara Miljörivarna AB i Stockholm utför flera olika typer av saneringsarbeten Vår långa erfarenhet och välutbildade personal garanterar korrekt utförd sanering.

Vi utför diverse saneringsarbeten i Stockholm med omnejd. Besök vår hemsida för detaljerad information över vilka saneringsarbeten vi utför.

Läs mer om Sanering på företagets hemsida

Miljörivarna i Skandinavien AB
Hemsida: https://miljorivarna.se/

Miljörivarna i Skandinavien AB

Miljörivarna utför rivningsentreprenader, håltagning/sågning i betong, sten och tegel samt asbestsanering. Vi vänder oss direkt till byggherrar och till byggentreprenörer i Stockholmsområdet.

Verksamheten är främst inriktad på den invändiga rivningen och håltagningen.